toimintasuunnitelma 2016-2017

Itä-Helsingin Kiekko ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 sekä yleissuunnitelma tuleviksi kausiksi.

Toiminnan päämäärä ja tavoitteet

Kehittää liikunnallisia perusvalmiuksia ja positiivisesti ajattelevia pelaajia, jotka käyttäytyvät hyvin sekä kaukalossa, että sen ulkopuolella. Tarjota kaikille pelaajille samanarvoiset lähtökohdat kehittyä urheilijana ja jääkiekkoilijana oman innostuksensa ja edellytystensä puitteissa. Kehittää yksilötasolla henkistä kapasiteettia, taitoja ja fyysistä suorituskykyä.

Joukkueet

Kaudella 2016-2017 seurassa toimii 11 poikien ikäkausijoukkuetta, jotka muodostavat SJL:n sarjoihin yhteensä 15 peliryhmää. Lisäksi seuralla on kolme miesten joukkuetta sekä yksi naisten joukkue. Seura järjestää syyskaudella 2016 ja kevätkaudella 2017 myös lasten kiekkokoulun. Seuran joukkueet toimivat itsenäisesti ja määrittelevät toimintansa laajuuden. Jokaisen joukkueen toiminta ja toimintaohjeet esitellään tarkemmin joukkueiden omissa toimintasuunnitelmissa.

Valmennus

Valmentajia pyritään kouluttamaan mahdollisuuksien ja heidän innostuksensa mukaan. Kustannuksista on sovittu, että seura korvaa valmennuskurssien perus osiot. Muista kursseista seuran osuus on puolet ja joukkue korvaa toisen puolen, mikäli ei toisin ole sovittu. Tavoitteena on, että valmentajien tieto-taito pysyy jääkiekkoliiton ohjeistojen mukaisena. Valmentajat ovat pelaajien tukihenkilöitä, jotka pyrkivät auttamaan pelaajia kehittymään ja onnistumaan. Harjoituksista on tehtävä haasteellisia, joissa jokainen tuntee oppivansa ja kehittyvänsä. Avainsanana ei ole opettaminen vaan oppiminen. Valmentajasopimukset vahvistaa kaikissa ikäluokissa aina valmennuspäällikkö.

Uusien jäsenten hankinta.

Seura järjestää vuosittain syys-huhtikuussa kiekkokoulun, jonka tarkoituksena on saada mukaan uusia nuoria seuran toimintaan. Mukaan tulevat pelaajat pyritään sijoittamaan jo toiminnassa oleviin joukkueisiin ikänsä mukaisesti sekä perustetaan seuran nuorin ikäryhmä. Niille pelaajille, jotka eivät mahdu jo olemassa oleviin joukkueisiin, tarjotaan mahdollisuutta jatkaa kiekkokoulussa tai heidät ohjataan alueen muihin seuroihin. Nuorimpaan ikäryhmään otetaan aina mukaan kaikki halukkaat kauden loppuun saakka. Perustetulla joukkueella ei ole varsinaista kilpailutoimintaa perustamiskaudella. Seuran tavoitteena on saada entistä enemmän kannattajajäseniä.

Kausisuunnitelma

Jokainen seuran joukkue tekee elokuun alkuun mennessä kirjallisesti kausisuunnitelman, josta ilmenee mm. budjetti, toiminnan laajuus, sarja/ tavoitteet, turnaukset, matkat, ryhmän koko ym. Kausisuunnitelmat käsitellään seuran hallituksen kokouksessa. Hyväksymisen jälkeen se jaetaan joukkueen pelaajien vanhemmille (vanhemmissa ikäluokissa pelaajille) ja se toimii kyseisen joukkueen ohjeistona kuluvan kauden. Valmennukselliset linjaukset esitetään ikäluokan valmennussuunnitelmassa, jonka laadinnasta vastaa ikäluokan vastuuvalmentaja. Valmennussuunnitelmat hyväksyy valmennuspäällikkö yhdessä junioripäällikön kanssa.

Talous

Itä-Helsingin kiekko ry laatii toimintakaudelle budjetin, jonka raameissa seura toimii taloudellisesti. Emoseuran budjetissa mainittu kaupungin avustus on arvio, joka perustuu edellisen vuoden määrään. Toiminta-avustus käytetään osaltaan kattamaan syntyviä kuluja, jotka on eroteltu tarkemmin budjetissa. Joukkueiden budjetit on esitelty joukkueiden kausisuunnitelmissa. Taloudellisesti toiminta on voittoa tuottamatonta, mutta se ei saa olla tappiollista. Seuran hallitus, talousvastaava ja tilitoimisto vastaavat asiasta, samoin jokaisen ikäkausijoukkueen joukkueenjohtaja ja talousvastaava seuraavat taloutta joukkuetasolla.

Sarjat

Joukkueet osallistuvat Suomen jääkiekkoliiton alaisiin ja järjestämiin sarjoihin.

Leirit ja turnaukset

Joukkueet päättävät itsenäisesti osallistumisestaan leireille ja turnauksiin.

Valmennuspäällikkö

Seuran hallitus nimeää valmennuspäällikön. Valmennuspäällikkö johtaa seuran valmentajien koulutustoimintaa ja vastaa seuran valmentajakerhon toiminnasta. Hän pitää yllä suhteita Suomen jääkiekkoliittoon sekä tiedottaa valmentajille uusista asioista. Valmennuspäällikkö kuuluu seuran hallitukseen.

Hallitus

Seuran hallituksen tehtävänä on erityisesti toimintasäännöissä pykälän 14 kohdassa esitetyt asiat sekä kehittää seuraa edelleen vieläkin paremmaksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi.

Helsingissä 18.8.2016
Itä-Helsingin kiekko ry
Hallitus